Klaver Trije

 • Persoonlijk
 • Optimale ontwikkeling
 • Kanjerschool
 • Groen
 • Drietalig
 • Next Level School
 • Zelfstandig werken
 • Niveaugroepen
 • Brede school
 • Actieve ouders
 • Verenigingen
 • Kerk
 • Dorp

Kind, je mag zijn wie je bent, met je talenten en behoeften.

Tsjerkemar 8
8614 CD Oudega
0515-469897
klavertrije@palludara.nl